Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wachtte mij, even als alle anderen, om in besmette huizen te gaan en om in aanraking te komen met personen uit die huizen. Temeer was ik verplicht mij buiten besmetting te houden, omdat ik dagelijks in school met allerlei kinderen omging, die daar veilig moesten zijn.

Maar op een avond even na Nieuwjaar, wenschte ik iemand te spreken over de verhuring van een woonhuis. Ik belde aan De meid kwam voor en liet mij op de straat staan. Toen ik P. vroeg te spreken, ging ze naar binnen en P. kwam bij mij, maar liet mij ook buiten de deur Ik vond dit wel wat vreemd. Ik deelde kort mijn boodschap mee.

P. zei toen : „Ik zou je wel binnen vragen ; maar we hebben de pokken aan huis. Als je er niet bang voor zijt, kom dan maar in." Omdat men in de laatste weken wegens 't groot getal er geen oog meer op kon houden, waar de pokken al of niet heerschten, wist ik ook niet, dat het huis van P. besmet was. Ik nam echter de uitnoodiging aan en volgde hem in de woonkamer, waar twee kinderen een meisje en etn jongen aan de pokken lagen. Het ergste was voorbij, de pokken waren aan 't dooven. Ruim een half uur heb ik daar vertoefd.

Onze politiedienaar S , ook met zijn gezin gerevaccineerd, had veel meer vertrouwen in de vaccinatie dan verreweg de meeste gevaccineerden. Hij bevestigde de seinborden aan de besmette huizen, nam ze er ook weer af en nu en dan ging hij zelf eens bij de patienten aan huis een kijkje nemen. Hij, noch een der zijnen, hebben last van pokken gehad.

Als men geroepen werd, dan vond men wel meer moedige mannen en vrouwen, maar S. bezocht ze, zonder dat hij geroepen werd.

Ik kan niet zeggen in hoeveel gezinnen de pokken toen zijn geweest, nog minder 't getal patiënten, die ze gehad hebben. De beide oudste zonen van Dr. S , ook doctoren in de geneeskunde en beide nog in leven, kunnen dat wellicht nog weten of nazien.

Voor Woudsend, dat in 1869 1261 en met de 3 dorpjes 1440 zielen telde was 't, echter een groot getal.

De sterfte aan de pokken, was naar verhouding van 't aantal patienten, niet groot. In de omliggende dorpjes is

Sluiten