Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDPUNTEN, IN DIT GESCHRIFTJE BEHANDELD.

Bladz.

Een Nieuw Tijdperk 1

Er moet tans beslist en eendrachtig worden gehandeld 4

Wij moeten aandringen op de nodige wetsveranderingen 7

Wij moeten eisen, dat reeds bestaande wetten zó worden toegepast, dat ons geen onrecht aangedaan wordt 13

Verkeerde beschouwingen en gebruiken, die een

zeer nadelige strekking hebben 24

De Kostscholen 28

De Huistaal 35

De tijd is echter voorbij om ons in zulke strikken te laten vangen; wij moeten onze ogen opendoen en elkander op zulke dingen opmerkzaam maken 41

Sluiten