Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN NIEUW TIJDPERK

Niemand die enigszins over de zaak heeft nagedacht zal ontkennen, dat de Hollandse taal in Z. Afrika een nieuw tijdperk in haar geschiedenis is ingetreden. Was toch ons volk op dit punt ook vóór de oorlog reeds tot ontwaking gekomen, nochtans is het zeker, dat die ontzettende gebeurtenis er ook een krachtige invloed op heeft uitgeoefend. Wat reeds op de vorige oorlog van toepassing was, geldt in dubbele mate van deze laatste, namelik. dat toen een volk, zo niet geboren, dan in zekere zin wedergeboren werd; die beproevingen, dat lijden behoorden tot de barensweeën die daarmede verbonden gingen. Do verschillende delen ervan werden daardoor tot elkander gedreven, worden zich bewust van hun eenheid en kracht, van hun roeping en gemeenschappelike belangen.

Daartoe behoorde vooral ook dit, dat het volk meer dan ooit heeft leren prijs stellen op zijn eigen taal. Naarmate een volk met het rechte zelfrespekt vervuld is, zal 't ook zijn eigen taal in eer houden. Als toen, zo te zeggen, de gehele beschaafde wereld de Afrikaander toeriep: „Gij behoeft u volstrekt niet te schamen Afrikaander te zijn", gevoelde hij tevens, dat hij ook evenmin behoefde beschaamd te zijn om te erkennen, dat het Hollands zijn moedertaal is en hij vast besloten is de rechten daarvan te handhaven. Menig zwakkeling, die in de zifting vóór en gedurende de oorlog, of in betrekking tot zijn moedertaal, bezweken was, is tot zichzelf gekomen en heeft de nodige

Sluiten