Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwijzeres die alleen Engels spreekt, misschien zelfs geen woord Hollands kent? Hoe moeten zij nu elkander verstaan, en dat juist bij het begin waar alles zo verstaanbaar en duidelik als maar mogelik is moet gemaakt worden ?

Die arme kleinen moeten dan maar trachten, zo hier en daar, zo ten naastenbij iets op te vangen. Geen wonder, als 't kind dan veel verkeerd verstaaten nietzelden zich hoort uitschelden voor „dunce" en „block-head" en „stupid Africander", indien 't al niet straf daarvoor ontvangt. Ja onze arme kinderen spartelen door dit alles heen en komen er toch toe Engels te leren, misschien zelfs gelijke tred te houden met de Engels sprekende kinders, daar onze kinderen over 't algemeen vlugger dan de Engelsen zijn in het aanleren van vreemde talen; en de ouders zijn daarmede tevreden. Zij weten echter niet, welke schade en onrecht hun kinderen daardoor wordt aangedaan. Om niet te vragen of het kind ooit op die wijze van jongs af kan lust krijgen 0111 te leren, wijs ik er alleen op, dat het veel tijd verliest, en de eerste gronden niet goed gelegd worden, omdat het niet goed verstaat, en het alzo gevaar loopt, al zij n verder werk op sloffige wijze te doen, tevreden als 't maar zo ten naasten bij verstaat.

Maar nu vraag ik verder: wat zijn de eerste en daarom meest blijvende indrukken die op de gemoederen onzer kinderen gemaakt worden? Alles wat 't kind in de school hoort is Engels; zijn eigen taal komt hoegfenaamd niet in aanmerking. Voor het arme kind beteekent het dus: al wat waard is om geleerd te worden is het Engels; als een mens geleerd wil worden, dan moet hij alleen Engels leeren; de Engelsen zijn de slimme mensen, van wie wij alles moeten leren en die wij in alles moeten navolgen, mijn taal komt er minder op aan ; als ik die maar zo ten naasten bij kan lezen en schrijven, is dit voldoende. Ons kind zal dit misschien niet zeggen of zelfs willen

Sluiten