Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs een omweg, nog wel bovenwaarts, in den Rotterdamschen Waterweg (bet Scheur) komt, waarom dan niet flink door den wind gegaan en de oostpunt van Rozenburg doorgegraven ?

Intusschen, er is meer.

In de vergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs van den 12°" Februari 1901 zeide de Ingenieur Ra ma er, die vele jaren is belast geweest met den geheelen Rotterdamschen Waterweg en dus met den geheelen toestand bekend is, namelijk, na vermeld te hebben, dat de Oude .Maas thans reeds „zij het nog slechts voor een vrij gering deel" medewerkt tot diephouding van het Scheur, woordelijk het volgende:

„Het is op dit oogenblik een instabiele toestand, „maar wanneer de Oude Maas, volgens het reeds door „den Heer Caland ingediende ontwerp, geheel in het „Scheur werd gebracht dan zou daarmede eene blijvende „verbetering tot stand gebracht zijn."

En nu vraag ik weder: Waarom doet men dat dan niet?

Men is hier toch niet aan de bovenrivieren en behoeft dus niet op de verbreeding van het Scheur te wachten, terwijl de spuiboezem voor eene benedenrivier met een zeegat aan het uiteinde niet licht te groot is.

Overigens merk ik op, dat het hoog tijd is voor eene beslissing hieromtrent, adres aan de brug over de Oude Maas te Spijkenisse, die nadeelig is voor den Rotterdamschen Waterweg, terwijl het duidelijk is, dat eene rivier, wanneer zij vrij kan afstroomen, geheel anders moet behandeld worden, dan wanneer zij, zooals hier, aan den mond kunstmatig is opgestopt.

De Oude Maas, in het Scheur geleid zijnde, zal de eb op het Scheur niet alleen veel krachtiger worden, daar

Sluiten