Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le. Rundvee.

Per standplaats f 2.50.

Zie verder de speciale bepalingen op pag. 13, art. 1^. 2e. Paarden.

voor een box (alléén voor hengsten), f 10.— per standplaats. ƒ5. — . Zie verder de speciale bepalingen op pag. 65, art. 4

en de bepalingen voor het concours hippique op pag. 72, art. 5. 3e. Kleinvee.

Standplaatsen ƒ 1— per programmanummer.

Opening.

De tentoonstelling wordt Zaterdag 14 September 1907 des namiddags één uur geopend.

Toegang.

De tentoonstelling is op werkdagen van 10 -5 en op Zondagen van 1 - 5 uur geopend.

De leden der Hollandsche Maatschappij van Landbouw hebben, op vertoon van hun persoonlijk en geteekend bewijs

van lidmaatschap, vrijen toegang.

Een lid mag op denzelfden dag, zonder betaling eenmaal

een vrouw binnenleiden.

Het bewijs van lidmaatschap is streng persoonlijk, bij misbruik behoudt het Hoofdbestuur zich voor handelend op te treden en het bewijs in te houden.

Dezelfde rechten, die aan de leden der Hollandsche Maatschappij van Landbouw toekomen, worden toegekend aan de leden van zoodanige andere Landbouwmaatscliappijen en vereenigingen, die zich vóór 1 April 1907 jegens eerstgenoemde Maatschappij mochten hebben verbonden in een eventueel tekort der tentoonstelling naar verhouding van haar aantal leden bij te dragen.

Alle andere bezoekers moeten bij den ingang een toegangskaart afgeven, die tegen betaling te bekomen is.

Vervoer.

Voortbrengselen, waartoe niet gerekend worden, dieren,

Sluiten