Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUBRIEK RUNDVEE.

Nationaal. Bijzondere bepalingen.

Artikel 1.

Om in de klassen 1—19 te worden toegelaten, moeten de dieren aan de volgende eischen voldoen:

1°. Zij moeten ingeschreven of geboekt zijn, bij één dei ia Nederland bestaande Stamboek-Vereenigingen, of in het register eener Fokvereeniging. van welke inschrijving het bewijs zal moeten worden overgelegd.

2°. Zij moeten gedurende zes maanden, gerekend tot den eersten tentoonstellingsdag, in het bezit zijn geweest van den inzender en gedurende dien tijd tot zijne boerden]

hebben behoord.

3°. Zij moeten voor de fokkerij gebruikt of bestemd zijn.

Art. 2.

Aan de Fok-vereenigingen in art. 1 genoemd, wordt het recht om vee tentoontestellen slechts toegekend, als zij door het Hoofdbestuur worden erkend en op den openings-dag der tentoonstelling, minstens 8 maanden hebben bestaan.

Art. 3.

Ingeval in het tijdsverloop tusschen de inzending van inschrijvingsbiljet B en de opening der tentoonstelling, om-

Sluiten