Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. Eenvoudige automatische toestellen tot regeling der

temperatuur bij het pasteuriseeren en steriliseeren.

g. Methoden tot verhooging van de opbrengst der dagelijks

niet verkochte melk van melkinrichtingen zoowel volle melk, als afgeroomde melk en karnemelk. Eerste Prijs: Eerediplonia en f 100.—

Tweede Prijs: Eervolle vermelding en ƒ 50.—

Groep IJ.

Keuringsdiensten en verordeningen.

(i. Organisatie van stedelijke keuringsdiensten, le. monsterneming en het plaatselijke toezicht.

Prijs: Eerediploma en f 100.— 2e onderzoekingen aan het laboratorium.

Prijs: Eerediploma en f 100.—

b. Toestellen voor den gemeentelijken keuringsdienst, le. voor de monsterneming en het plaatselijke toezicht. 2e. voor het laboratorium.

c. Resultaten van gemeentelijke keuringsdiensten in

verband met de geleidelijke verbetering der melk in het bijzonder uit een oogpunt van volksgezondheid grafisch en aanschouwelijk voorgesteld.

Eerste Prijs: Eerediplonia.

Tweede Prijs: Eervolle vermelding.

d. Verzameling van maatregelen in Nederland genomen

en ontworpen tot verbetering der melk uit een oogpunt van volksgezondheid, geschiedkundig gerangschikt.

Prijs: Eerediploma.

e. Idem van het Buitenland.

Prijs: Eerediploma.

Sluiten