Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUBRIEK PAARDEN.

Nationaal.

Bijzondere bepalingen,

Artikel 1.

De deelneming staat open voor alle in Nederland thuis behoorende paarden, voor zoover de 3-jarige en oudere warmbloedige dekhengsten betreft, en alle paarden behoorende tot het koudbloedige slagr

o o •

De paarden in de overige klassen gevraagd moeten alle in Nederland zijn geboren, blijkens een bij de aangifte over te leggen afstammingsbewijs.

In de klassen A. B. D. E. K. en M. moeten hengsten en merriën van 3 jaar en ouder in een erkend Nederlandsch stamboek zijn ingeschreven, onverminderd dat ook van deze paarden, zooals van elk ander paard, een bewijs van afstamming, opgave behelzende: vader, moeder van het paard, alsmede de vader van de moeder, moet worden overgelegd.

Van gedekte merriën moeten de dekbewjjzen worden overgelegd.

Art. 2.

Elk paard mag slechts in ééne klasse mededingen.

Deelneming aan het concours van aangespannen paarden is bovendien geoorloofd.

Aan ieder eigenaar wordt overgelaten te beoordeelen in welke klasse en afdeeling hij zijn paard wil laten mededingen, maar uitdrukkelijk wordt hier op den voorgrond gesteld, dat overschrijving van de eene afdeeling in de andere na de definitieve aangifte niet wordt toegestaan.

Sluiten