Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. DEKHENGSTEN (licht wagenslag*), geboren in 1904

of vroeger, hoogte 1.5S M. en meer.

Een le prijs a . . f 500.— ƒ 500.—

j) 2e 300.- , 300.-

„3e . , . • , 100.— „ 100-

Drie 4e prijzen a . , 50.— 150.—

f 1050.—

Eervolle vermeldingen.

C. TWEEJARIGE HENGSTEN, geboren in 1905.

Een le prijs a . . f 300.— f 300.—

Twee 2e prijzen „ * 200.— , 400.—

„ 3e , . . B 100.- , 200.-

4e ,, , . • » ü0.— „ 100.

Eervolle vermeldingen.

/ 1.000.—

D. FOKMEKItlEN, geboren in 1904 of vroeger gedekt;

hoogte 1.53 M. tot en met 1.59 M.

Een le prijs ii . . f' 300.— f 300.—

Twee 2e prijzen „ . . „ 200.— , 400.— „ 3e , . . , 100.— , 200.—

Vier 4e , „ . . „ 50.- , 200.—

/ 1.100.—

Eervolle vermeldingen.

E. FOKMERRIËN, geboren in 1904 of vroeger gedekt;

hoogte 1.60 M en meer.

Een le prijs li . . f 300.— f 300.—

Twee 2e prijzen „ . . „ 200.— „ 400.—

Drie 3e „ , . . , 100.- „ 300.-

Zes 4e „ „ . ■ * 50.— „ 300.

/1.300.- -

Eervolle vermeldingen.

* Zie noot op vorige pagina.

Sluiten