Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er wordt gereden onder het reglement van het Centraal Comité voor concoursen hippique in Nederland.

1. De prijswinneis van alle nummers zullen zich, wanneer

het Hoofdbestuur zulks wenscht, in den ring moeten vertoonen.

2. Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid, op voordracht der commissie van beoordeeling, de uitgeloofde prijzen te wijzigen of in te houden.

3. Bij niet genoegzame deelneming kan een nummer

geannuleerd worden.

4. Het Hoofdestuur behoudt zich het recht voor om

wijziging in de volgorde der nummers te brengen.

5. Voor paarden, die op het terrein gestald worden, en

niet aan de tentoonstelling deelnemen, moet een stalgeld van f 5.— per paard voor den duur der paardententoonstelling bij de inschrijving betaald worden. Eventueel voor een hengst, f 10.—

6. Alle deelnemers moeten een kwartier vóór het begin

van elk nummer op het terrein aanwezig zjjn en in de daarvoor aangewezen ruimte gereed staan.

7. Na afloop der keuring zullen de bekroonden zich opnieuw

in den ring vertoonen, getooid met de linten hun door de commissie van beoordeeling uitgereikt.

8. Elke klacht of aanmerking, de toelating van een mede¬

dinger betreffende, moet vóór den aanvang van het concours worden ingediend bij het Hoofdbestuur.

Sluiten