Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDEELING V.

Klasse 42. Eieren 12 stuks (Wit) niet vermelding

» 43. , 12 „ (Bruin) van ras.

AFDEELING VI.

Klasse 44. Eieren Schouwmachines, groote. » 45. „ , , kleine.

„ 46. Eieren Sorteermachines.

„ 47. Hokken en rennen. , 48. Verpakkingsmateriaal voor eieren. » 49. „ „ konijnen.

, 50. Transportmateriaal voor hoenders. . „ 51. Valnesten.

„ 52. Broedmachines, al of niet in werking. „ 53. Kunstmoeders, „ „ , „ „ » 54. Eet- en drinkbakken.

, 55. Voetringen,

snavelringen en andere gereedschappen (Utensiliën).

„ 56. Geneesmiddelen.

» 57. Granen- en voederartikelen (voor gemengde voederartikelen met opgaaf van de bestanddeelen waaruit ze bestaan) (geen analyse). „ 58. Boek- en plaatwerken.

„ 59. Statistieken.

Sluiten