Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDEELING III. (Honing).

7. De beste slinger- of lekhoning. Minstens 5 kilogr. in glazen van 1, '/2 en 1IU kilogr.

a. Donkere Honing

1ste Prijs : Verg. Zilv. Medaille. 2de „ : Zilveren Medaille. 3de , : Rronzen Medaille.

b. Lichte Honing.

lste Prijs: Verg. Zilv. Medaille. 3de „ : Zilveren Medaille. 3de „ : Bronzen Medaille.

8. De fijnste en beste raathoning (tafelhoning) uit vasten bouw. Minstens 21 /.> kilogr.

I — O

lste Prjjs : Verg. Zilv. Medaille. 2de „ : Zilveren Medaille. 3de „ : Bronzen „

9. De fijnste en beste raathonig in raampjes (losse bouw) Minstens 5 kilogr.

lste Prijs : Verg. Zilveren Medaille. 2de „ : Zilveren Medaille. 3de , : Bronzen „

10. De fijnste en beste raathoning in secties. Minstens 10 secties.

lste Prijs : Verg. Zilv. Medaille. 2de „ : Zilveren Medaille. 3de „ : Bronzen „

11. De beste pershoning. Minstens 25 kilogr.

lste Prijs Zilv. Medaille.

12. Verzameling inlandsche honingsoorten, genaamd naar

Sluiten