Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het recht moet koopen, om bij Dr. Zander te kunnen aankloppen. Dit bedrag is voor verschillende plaatsen afwisselend van 4000—10.000 Gld. Gewapend met deze volmacht kan men bij een actiëngesellschaft de apparaten koopen, waarbij men zich verbinden moet geen apparaten te laten namaken, alsook geen teekening of photographie er van voor hetzelfde doel. Men mag de apparaten niet verkoopen dan met toestemming van de actiëngesellschaft, terwijl bij overlijden der concessionarissen de apparaten tegen taxatie door de actiëngesellschaft worden teruggenomen enz.

Hiertegenover verplicht de actiëngesellschaft zich geen apparaten aan een tweede te verkoopen binnen een aangegeven kring.

Deze omzetting van een hulpmiddel der geneeskunde in een handelsartikel heeft de ontwikkeling der Zandertherapie onberekenbare schade toegebracht. Wat toch zien wij gebeuren ? In de groote steden worden de aanvragers gedwongen een groot aantal apparaten te koopen, zoodat voor de oprichting een groot kapitaal benoodigd is. Om dit rendeerend te kunnen maken moet op alle exploitatiekosten bezuinigd worden. Wij hebben kunnen opmerken, dat in Zander-Instituten in ons land de vaste medicus na een paar jaar is vervangen door een consulent; dat in eene andere gemeente de geneesheer, die zich uitsluitend moest wijden aan het instituut, is vervangen door een, die buiten het Zander-Instituut een consultatieve praktijk mag waarnemen, waardoor de exploitatiekosten aanmerkelijk

Sluiten