Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgever dezes kwam, namens reien, //W het verzoek om liet gesprokene op 3 Juli 1004, in de Nieuwe Kerk, voor de fiers af te staan. Hij voegde er bij: „U hebt te kennen gegeven, dat lr waarschijnlijk geen officieel afscheid zult nemen en daarom ivenscht men in het bezit te zijn van de toespraakOm die laatste reden kon ik niet ipeigeren en heb getracht wat slechts schetsmatig voorhanden tvas zoo goed mogelijk uit mijn geheugen aan te vullen, zoodat het gesprokene hier bijna woordelijk wordt teruggegeven.

Toch zal ieder, die -i Juli in de kerk is geneest, nu nalezende nat toen gesproken werd, moeten erkennen, dat het lezen van eene toespraak niet dien indruk geeft en die stemming opwekt, in welke men verkeert als men met

Sluiten