Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestverwanten samen is. Dat is een bekende ervaring. Zij, itie het gesprokene in druk wenschten, zullen daaraan niet ontkomen en het onderscheid roeien tusschen de kalmte, waarmede men gedrukte bladzijden leest en de warmte van spreker en hoorders, a/s zij geestelijk samen zijn. Die warmte werd door mijne volgelingen in mij genekt zoo raak als ik mocht bespeuren de tolk te zijn ran het diepste en hoogste in hun en in mijn eigen zieleleven. Dankbaar blijf ik dit gedenken en terwijl ik daaraan mijn dank toevoeg voor den zegenwensch, mij uit Oez. '■»> staande toegezongen, breng ik bij deze aan al mijne geestverwanten mijn vriendelijksten groet.

J. IIELDER.

ZlKÜIKZ KK, Juli 1904.

Sluiten