Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daden doen. Maar zeker kan iedereen zichzelf meer genietingen veroveren, dan hem door anderen, onder kurator- of bandenstelsel toebedeeld wordt.

II.

Practijk.

Woorden wekken, voorbeelden trekken !

Men zegt mij zoo dikwijls, dat ik mij zelf niet tot voorbeeld mag stellen, omdat ik in beter en gunstiger omstandigheden verkeer dan anderen, dus dit niet als maatstaf voor allen mag nemen. Daarom wil ik mijn levensbeschrijving geven. Ik ben geboren uit onbemiddelde ouders, zonder eenige opleiding, behalve die van de gewone dorpsschool. Het eenige voordeel wat ik had, was, dat ik vrij gebleven ben van god en godsdienst. Op mijn 14e jaar moest ik voor mij zelf zorgen: ik werd koopman en moest met het pak op den rug mijn waren aanbieden en opdringen aan anderen, die er niet om vroegen.

Dat stond mij tegen; ik wierp het pak weg en verklaarde, dat ik dit niet langer deed. Ik voelde mij ongeschikt om andere mensehen te bedriegen en te biologeeren. Ik werd produktiel' werkman, smidsknecht, en dat ben ik met pleizier geweest. Zeven jaar lang, heb ik 13 uur daags gewerkt, doch, hoe aangenaam dat werk mij ook was, één ding hinderde mij erin, en dat was. dat ik werken moest onder anderen, onder gezag van veelal onbekwame meesters. Maar ik had geen geld voor werkplaats en gereedschappen.

Ik was toen al van meening, dat vakwerkers onder

Sluiten