Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het N. O. G. heeft onder alle onderwijzersvakvereenigingen de breedste opvatting van zijn taak als zoodanig: het sluit niemand uit, noch om zijn plaats in de school, noch om zijn politieke of godsdienstige overtuiging.

Het wil, aan de bijzondere vereenigingen de behartiging van tegenstrijdige belangen der onderwijzers overlatende, strijden voor de gemeenschappelijke belangen van allen, overeenkomstig art. 1 van zyn wet:

„Het doel van het N. O. G. is: a. de voortgaande verbetering van het lager onderwijs en het lager schoolwezen in Nederland; b. de behartiging der belangen van alle onderwijzers en onderwijzeressen inzonderheid de bevorderlug hunner vorming en ontwikkeling, hun stoffelijken welstand en dien hunner nablijvenden."

Niet wat verdeelt, maar wat vereenigt zet het dus op den voorgrond.

Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland l

Bedenkt dat dit werken in kracht zal winnen als het aantal der arbeiders aan de verbetering van onzen toestand groeit en daaroji

Sluit O aan bij het N.O. G.!

Een getal van vijf leden is voldoende tot het stichten van een afdeeling.

Ieder LID, die deze brochure in zijn bezit krijgt, zende haar toe aan een MET-LID.

Sluiten