Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z.g. raad van eer meen ik op grond van de voorgaande bladzijden, vier andere te kunnen plaatsen.

I. De IJselmonde'sche raad van eer siert zich met dezen naam wederrechtelijk, op grond van zijne éénzijdige en partijdige samenstelling.

II. Op denzelfden grond miste deze zieh-noemende raad van eer elk recht, als zoodanig uitspraken te doen en te publiceeren.

III. I)eze raad van eer (?) heeft zich bij zijne wederrechtelijk gedane uitspraken, bovendien nog schuldig gemaakt aan een niet goed te praten verzuim van onderzoek.

IV. De uitspraak van den raad van eer is in strijd met waarheid en recht.

Sluiten