Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T£R recensie

Waarom Scheidsrechterlijke Uitspraak?

uit Zutphen op eene vergadering van Nederlandsche Kooplieden, gehouden 28 Januari 1907 te Amsterdam, waar in principe besloten werd tot oprichting eener Vereeniging ter Bevordering van Scheidsrechterlijke Uitspraak onder Kooplieden.

ZUTPHEN. — W. J. TH(£ME & Cie.

REDE zooals deze ongeveer uitgesproken is door M. H.ROODSCH1LD

Sluiten