Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door Koch's ontdekking van den tuberkelbacil, de oorzaak der ziekte kennende, was de eerste eisch dien men moest stellen: voorkomen van besmetting- door dien bacil en daardoor voorkomen van de ziekte.

Door de ervaring geleerd bij wien en onder welke omstandigheden het meest de vatbaarheid voor tuberculose aanwezig is, moest de tweede eisch luiden: verhooging van het weerstandsvermogen van den mensch.

Hoe kan men aan deze eischen voldoen?

Om besmetting met den tuberkelbacil te voorkomen, moet onze aandacht gericht zijn op de bronnen dier besmetting. Als zoodanig hebben wij hierboven leeren kennen de aan tuberculose lijdende mensch en het tuberculeuze rund.

De aan tuberculose lijdende mensch, die hetzij bacillen bevattende fluimen ophoest of uit tuberculeuze wonden, bacillen bevattende etter afscheidt, veelal kortweg aangeduid als lijdende aan open tuberculose, verspreidt die bacillen in zijn omgeving en brengt haar daardoor in odevaar. Dit eevaar wordt voorkomen wanneer de opgehoeste fluimen niet maar zoo rondom den lijder worden uitgespuwd, doch opgevangen in daartoe bestemde flacons, spuwfleschjes genaamd, die in den zak meegedragen en gemakkelijk dagelijks gereinigd kunnen worden.

Daar bovendien vele menschen onwetend een aanval van tuberculose kunnen doormaken, daarbij

Sluiten