Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvoering in de practijk volkomen ongeschikt acht, niet nader ingaan.

Haar antwoord op de vraag: hoe kan het weerstandsvermogen van den mensch worden verhoogd, opdat zijn lichaam beter in staat zal zijn zich te verweren tegen den binnengedrongen tuberkelbacil, kan in het kort luiden: door hem onder goede hygiënische verhoudingen te laten leven.

Wat wij hieronder hebben te verstaan, is verschillend voor den mensch, die wegens zijn afkomst van tuberculeuze familie een bizondere vatbaarheid heeft voor tuberculose en hem, die door een der boven opgesomde oorzaken die vatbaarheid heeft verkregen.

Slaan wij het eerst den blik op het kind, dat aangeboren vatbaarheid voor de ziekte heeft. Voor zulk een kind is het van het grootste belang, dat het onafgebroken een doelmatige voeding geniet, opdat bijkomende stoornissen van den kant der spijsverteringsorganen zijn weerstand niet verminderen. Verder dat men het zoo vroeg mogelijk leere zindelijkheid, zoodat het niet alle voorwerpen — de vuile vingers niet buitengesloten — in den mond brengt en op die manier tuberkelbacillen kan binnenkrijgen. Door goede verzorging van het zoo gewichtige lichaamsdeel, de huid, met wasschingen en baden, door het kind vroegtijdig te gewennen aan de buitenlucht, moet men trachten het te vrijwaren voor koudevatten,

Sluiten