Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat niet anders is dan opjagen van tot rust gekomen stof, behoeft geen betoog. Droge stof toch is blijkens het feit dat prof. Paltauf in een gram ervan uit een wachtkamer van 6.5 tot 21 millioen bacteriën aantrof, zeer gevaarlijk.

Stof uit een wachtkamer. (Uit: „Geneeskundige Leekeboekjes" door Dr. J. SCHRIJVER, uitgave van de Hollandia-Drukkerij te Baarn).

Terwijl het kind zijn schooltijd volbrengt, rust op de samenleving de plicht te zorgen, dat het althans in zijn vacanties zooveel mogelijk in de buitenlucht kan verkeeren en moet daarom voor hen, die daartoe niet bij machte zijn, de gelegen-

Sluiten