Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan, waar op bepaalde uren vaste geneesheeren, ieder die daar komt in de meening dat hij lijdt aan tuberculose, omdat hij wat lang hoest, zich spoedig moe gevoelt, er slecht uitziet, gratis onderzoeken. Blijkt uit dit onderzoek dat inder daad tuberculose in het spel is, dan gaat een hiertoe opgeleid beambte, in dienst der vereeniging, de woning van den lijder bezoeken, teneinde zich op de hoogte te stellen van zijn levensomstandigheden, grootte en gezondheidstoestand van het gezin, inrichting en reinheid der woning. Van zijn bevindingen brengt hij verslag uit aan het consultatiebureau, dat hiernaar regelt de ondersteuning, welke in den vorm van melk, brandstof, ledikanten en rustbedden, soms ook bijdragen voor het huren van een meer geschikte woning, of geldelijken steun voor het gezin bij ziekte van den kostwinner bestaat. Verder wijst de beambte aan het beste vertrek voor den lijder; hoe dit in te richten; het behandelen van de wasch, schoonmaken en zoo noodig ontsmetten van de woning; verstrekt spuwfleschjes. Hij bezoekt de lijders geregeld om te zien of de voorschriften worden nageleefd.

De vereeniging bouwt voorts, wanneer de geldmiddelen het toelaten, lighallen buiten de stad, waarheen de lijders zich overdag begeven om de buitenlucht te genieten, of sticht verblijfplaatsen aan zee, voor kinderen die reeds zijn aangetast of bedreigd worden door tuberculose.

Sluiten