Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt de Noordpoolkap waarschijnlijk ingenomen door een grooten oceaan, veel wijst er op, dat de Zuidpoolzone meer land dan zee bevat, waarvan een reuzenbalkon als Grahamland, naar voren springt. Rondom het eigenlijke Zuidland vormen kleine eilanden-groepen als het ware de pijlers van een onregelmatig reuzenhek, terwijl de bekende werelddeelen hun hoofdmassa's zoo ver mogelijk afwenden als om de verlatenheid van het Antarctic nog te vergrooten.

Maar over een uitgestrektheid van vele graden ligt in de zeeën rondom het Zuidland een breede gordel van steensoorten, die uitwijzen, dat op een oud uitgestrekt vastland zich in het Zuiden de ijsbergen vormden, die al smeltend hun buit van puin en steenbrokken tot ver in zee deden bezinken. Eerst ten N. van 46° Z. B. komen die landbezinksels slechts plaatselijk voor.

Het vinden van veel kwartspuin in het O. deel, dat met de goudhoudende lagen in Australië overeenkwam, deed al menigeen zich letterlijk gouden bergen voorspiegelen van het Zuidpoolland.

De eilandenrijke voorpunt, die W. Antarctis wordt genoemd en waarvan het zelf ook sterk verbrokkelde Grahamland de kern schijnt te vormen, is door een over vijf breedtegraden eilandenlooze zee van Vuurland gescheiden. De Qroote Oceaan wordt eerst binnen den Zuidpoolcirkel door Alexanderland en Peter I-land in het Z. afgezoomd. Tegenover Nieuw-Holland vormt Victorialand het uitgestrekste bekende Zuidlandstuk, dat in vorm eenigszins op Groenland lijkt. Ten Z. van den Indischen en Atlantischen oceaan zijn de vastgelegde punten nog zoo schaarsch, dat de kans op een oplossing dier punten in eilandgroepen door ijswallen vereend, hier nog niet geheel is buiten gesloten.

In het Z.W. van den Atlantischen Oceaan vormt de Weddellzee den diepsten, tot 75° Z. B. bekenden inham; terwijl de Ross-zee, de breede diepe sont tusschen Koning-Eduard-VII en Victorialand, in het Z. door den ijswal wordt bedekt en misschien zoo wel over de Zuidpool reikt. IJs en verijsing is thans de voornaamste hinderpaal tot het vullen der Zuidlandkaarten : ook van uitgestrekte landen steken slechts de hoogste

Sluiten