Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ootje te nemen, en zijn vijanden lachten hem er om uit, zeggende, dat hij alleen maar zoo dikwijis op de locomotief ging om vlugger weg te kunnen komen, als hij evenals zijn voorganger uit het land gejaagd werd. Voor zoo iets behoeft hij nu niet meer bevreesd te zijn. Een ander bewijs van zijn moderniteit is de gewoonte om, na afloop van de ofiïciëele ontvangsten aan vreemde hoven, incognito in een hotel te gaan, teneinde van daaruit fabrieken te bezoeken en te zien wat voor zijn land nuttig kan wezen.

In deze en andere eigenschappen is hij een echte Koburger en lid van het geslacht, dat op zoo vele tronen zit en welks spruiten, dank zij hun aanpassingsvermogen, schranderheid, vriendelijke manieren en wat in hun geval vooral geen bijzaak is, door hun knap uiterlijk overal geslaagd zijn, in Groot Brittanje, in België en Portugal. Maar aan niemand heeft dit welslagen meer moeite gekost dan aan Ferdinand, die tal van gevaren heeft moeten doormaken voordat hij zich in Tirnovo als Tsaar heeft kunnen laten kronen. Wat zal hij op dien dag aan zijn moeder gedacht hebben, toen hem door alle kerkklokken het welkom werd toegeroepen en honderden vuurmonden den nieuwen Tsaar begroetten. Negentig was ze geworden, toen haar zoon haar doodziek uit Solia naar Weenen bracht, om in het ouderlijke huis te sterven. Een jaar had ze nog maar behoeven te leven om datgene verwezenlijkt te zien, waar zij vast aan geloofd had, aan de opstanding van een volk door middel van haar zoon.

Voor vijfhonderd jaar ging dit volk te gronde, en Grieken en Turken vernietigden alles wat aan het verleden herinnerde. Geen veertig jaar is het geleden, dat de heer von Kanitz naar Bulgarije ging om het te ontdekken, alsof het het Zwarte Werelddeel was. Voor veertig jaren waren land en volk zoo goed als dood, en nu is het in het bezit van een Koning, een leger, een toekomst en van den eerenaam van Pruisen van het Oosten. En dat alles heeft een officiertje tot stand gebracht. Wij hebben verteld hoe dat officiertje een kleine prins was,

Sluiten