Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het jaar 1870 wist van Hall voor de Rotterdamsche Weerbaarheid (Kon. Scherpschutters), een premie-leening tot stand te brengen, waardoor dit corps zoowel op finantieële als andere wijze krachtig kon optreden.

De spoorwegverbinding ,,Leiden-Woerden ' dankt, voor een deel, zijn ontstaan aan van Hall's krachtig initiatief.

Door zijn bemiddeling werd de concessie verkregen voor een directe verbinding Amsterdam—Rotterdam, welke veel korter was, dan de thans bestaande. Bij de bekende spoorweg contracten met de regeering heeft deze onderneming later opgehouden te bestaan.

Van Hall heeft voorts een werkzaam aandeel gehad in de tot standkoming van de landcultuur, speciaal het droogmaken en in cultuur brengen van de ruim 800 hectaren groot zijnde ,.Noord- en Zuid-Makkummer, Paragaster en Workummer meerpolders."

In 1885 stichtte de heer Van Hall de Nederlandsche Opera, met den heer J. G. de Groot als zijn onderdirecteur, aan wien hij in 1889 de exploitatie van die opera met muziekbibliotheek, costumes, enz. heeft overgedragen. Sedert dat tijdstip wordt nog steeds gewerkt met het, door den heer van Hall, samengestelde repertoire van een 30 a 40 tal opera's en operettes, welke allen in het tijdperk 1885—1889 zijn ingestudeerd en met meer Nederlandsche dan vertaalde stukken werden opgevoerd.

Menige zanger van naam heeft zijn triomfen te danken aan van Hall; vele Nederlandsche zangeressen en zangers heeft hij gevormd: geld voor de kunst had hij steeds over.

Hoeveel vreugde heeft de Nederlandsche Opera, ons

Sluiten