Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Dit boekje heeft mij vrij wat meer studie gekost dan ik had gedacht, toen ik op zeker oogenblik aan den geachten Uitgever beloofde, dat ik voor zijn tijdschrift „Het Noorden" eenige wandelingen in een hoek van Drenthe zou beschrijven. Dat tijdschrift is slechts één jaar verschenen. Van een paar stukjes meest nu een boekje worden, dat heel wat meer voorbereiding en arbeid verlangde. Maar het was voor mij een prettig werk. Moge er een welwillende ontvangst aan ten deel vallen en menig liefhebber van de wandelsport er zijn gading bij vinden.

Groningen, 19 Maart 1906. F. O. O.

In aansluiting met dezen Gids raadplege men: Geïllustreerde Gids voor Drenthe. Met de Noord-Oosterlokaal van Assen naar Stadskanaal en Coevorden, met 50 platen. (Ned. Reisgidsen no. 3), prijs 50 cents.

Geïllustreerde Gids voor Assen en Omstreken, met 30 platen en 1 plattegrond. (Ned. Reisgidsen no. 11), prijs 50 cents.

Sluiten