Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Essen heen loopen, de standplaats van een vroeger klooster. Op dat punt gaat een zandweg parallel aan den Heereweg zuidzuidoostwaarts, die ons zeer veel aardige landelijke punten te zien geeft en zoowel naar het dorp Haren kan brengen als naar zijn klein spoorwegstation. Groningen, Heereweg, deze „Achterwegen en dan per trein van dat station naar de stad terug met inbegrip van een bezoek aan Groenenstein, is een aan te bevelen toer van een paar uur in 't geheel (Heereplein tot Heereplein, zal ik rekenen). Voor kinderen ook zeer geschikt.

Er is nog een andere weg om van Groningen Haren te bereiken. Wij moeten dien echter niet kiezen dan als het een dag of wat droog weer is geweest; want hij loopt over het jaagpad van het Hoornsche diep, of liever het Noord-Willemskanaal. De grillige bochten van den stroom zijn natuurlijk door dat pad en het kanaal afgesneden. Bij lekker weer, als het hooi nog op stam staat, de melkgeur van de koeien met dien der vele en vele bloemen in 't gras door een zachten oostenwind tot ons komt, dan levert deze wandeling heerlijke genietingen op. Zoo bijv. in de buurt van de zaagmolen, de herberg van Nijdam en de dan volgende zeer teekenachtige scheepshelling met zijn schuren en fraaie boomgroepen. En verderop ook menige boomrijke boerenhofstede. Zien wij links, dan zullen wij op veel plaatsen zeer in 't oogvallend de helling van den Hondsrug zien, die wij straks reeds bespraken. Zuidwestwaarts blikkende, zien wij de bosschen van Paterswolde, het Kluvingsbosch vooraan met de spitsen zijner dennen en de wimpels van het Familiehotel. Wij kijken er uit de verte naar. Wilden wij er heen, dan moesten wij achter Haren het zoogenaamde „Sigarenbruggetje" overgaan, waar de wandelaar zijn penningske moet offeren aan het welzijn van het kanaal, dat er onderdoor stroomt en een half uur verder, van Assen komende na een sierlijke bocht zich met het Hoornsche diep vereenigt. Dicht bij dat bruggetje gaan wij links een breeden weg in, die recht op Haren aanloopt. Deze wandeling, van het Heereplein uit tot daar terug kost voor een kalm voeteerder (nu en dan stilstaand om eens uit te kijken, een paar bloemen te plukken, enz.) den tijd van 2 uur en 3 kwartier. Met gebruikmaking van de tram kan ook zij tot de aardige toertjes worden gerekend. Wij zijn dus nu weer te Haren en zetten de reis maar weer voort.

Of willen wij eerst een oogenblik rusten? Dan is er keuze. Eerst rechts het nieuwe Hotel de la Promenade, kort na zijn opening door een droevige gebeurtenis bekend geworden. Dit hotel is niet alleen voor den rustenden wandelaar, maar ook voor

Sluiten