Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Van Gasteren naar Rolde.

Dit is een fraaie loop, mits tnen van de heide houdt en het weer niet te heet is.

Te Gasteren gaan wij den straatweg in naar Loon, den tol door en de brug over. Daar hebben wij het Oasterensche diep.

ROLDE. — Eeuwenoude eik bij het hunebed.

Nu buigt de straatweg naar rechts en nemen wij den weg die rechtuit loopt. Wij betreden het groote Ballooër veld. De toren van Rolde ligt recht vóór ons. Het pad is vrij hard, hier en daar evenwel zanderig en mul. Is dat het geval, dan loopt er naast niet zelden een pad over de heide, dat goed is te begaan. Na een heel eind te hebben gewandeld, zien wij rechts heuvels. Misschien tumuli. Maar erg bijzonder is de rondblik er niet. Interessanter is de grillige zandstuiving, die wij weldra

Sluiten