Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als men hier den trein wil nemen, moet nien niet vergeten het moderne stationsgebouw te bekijken. Gaan wij bewesten het station over de baan, dan kunnen wij spoedig den beroemden Ballerkuil bereiken. Al is er niet zoo heel veel aan te zien, 't is toch een plek, die indrukken geeft. Wat zouden wij graag 'meer van dien ouden tijd weten!

c. Van Anloo naar Eext.

Van Anloo gaan wij van de herberg Mulder uit in zuidelijke richting. Rechtdoor gaat de weg naar Anderen; bij den handwijzer gaan wij nu links. Dan hebben wij hier eerst den esch, die al op ruim 17 meter ligt, maar dan beginnen er kreupelbosc'hjes hier en daar goed hakhout, met veel gagel en ander gewas er tusschen en ook weder de adelaarsvaren. Deze streek wordt hier aangeduid met den naam „de schrubben". Is dat stamverwant met het Engelsch?

Begint de open heide te naderen, dan gaan wij rechtsaf. Geen pad. Richting kiezen zuidwest. Na eenig gehompel en gestrompel zien wij een zeer mooi hunebed voor ons, een halven kilometer van het pad, waar de grondslag 18 meter hoog is. Dicht er bij een paar groote plassen. Wederom een heerlijke plek om in prettig gezelschap een uur te slijten, pratend, kijkend, natuur beschouwend. Veel gedeelten van dit steengraf, o. a. de dragers \an het portaal, en een drietal jukken zijn nog volkomen in orde.

ij gaan nu weer oostwaarts door de heide en bereiken onzen vroegeren weg, en wel bij den Noordesch van Eext. In dit dorp vindt men goede gelegenheden om uit te rusten. Wij keeren nu in gedachten naar Anloo terug.

d. Van Anloo over Annen naar Eext.

Dat is alles harde weg. Eerst gaan wij naar Annen, wat wij van no. 4 d reeds kennen. Te Annen gaan wij nu dadelijk zuidwaarts, al vóór het dorp. Bij den tol gaat de „oude Groninger weg rechtuit, de richting van den Hondsrug; maar onze weg buigt naar rechts. Hij ligt vrij hoog. Hier en daar ver naar het oosten strekkende verschieten. De noordelijke ingang van Eext imponeert door zijn royalen aanleg, te meer omdat die aanleg zoo vanzelf is ontstaan, 't Is alles natuur.

Te Eext zijn drie oudheden te bezien. Een steengraf aan den zuidrand van den Noorder-esch. Men vrage den weg of het pad naar Anderen en ga vandaar rechtsaf naar den esch. Dan ziet

Sluiten