Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der wolken spaart; doe dezelfde bewerking voor 't weerspiegelend water (zoo er water is!) Is de lucht bijna droog, dan kunt ge er de groenen der bladeren tegen plaatsen — en wees met bang voor wat uitvloeien; dat is beter dan te hard. Vervolgens het groen of iets anders van het land — en daarna kunt ge gaan plassen, vegen, knoeien enz. De lichten tusschen de boomen neemt ge weg met 't fijne kwastje, waarna gij even opneemt met uw zakdoek. Maar bedenk voortdurend, dat men aquarelleert met water, heel veel water.

Bloemen beginne men zonder sepia, in eens in kleur. Hoe sterker, hoe beter, omdat de achtergrond de kleuren schijnbaar doet verbleeken. Zijn er uitvloeiende punten of nerven in de bloem, dan make men die plaats op de teekening vochtig en plaatse de stippen daarin. Ze zullen alsdan voldoende vervloeien.

Het vernissen van een aquarel, waardoor ze het aanzien krijgt van nat te zijn, is niet aan te bevelen. Juist het doffe geeft distinctie aan de kleur. En het beweren, dat een doffe schaduw nooit voldoende krachtig zou zijn, is onjuist. Het is toch alles een kwestie van tegenstelling; is de schaduw minder donker, zoo maakt het licht lichter! Wanneer men de donkere partijen overdekt met „Liquide Jacquelin", gaan ze ei als vochtig uitzien. Mooier wordt de teekening er daardoor met op.

Er bestaan verschillende soorten vernis voor waterverf die ik evenwel niet noemen wil, omdat ik het gebruik ervan ontraden moet. Zéér aanbevelenswaard is de aquarelfixatief van "Yibert, die de teekening volkomen onaantastbaar maakt voor vocht, gassen, rook enz., zelfs voor water; want vuil geworden door een of andere oorzaak, kan men de daarmee bedekte aquarel schoonmaken met wat zeep en water! De teekening behoudt volkomen het aanzien, dat zij had vóór 't fixeeren. Wil men op het werk hier of daar retoucheeren, dan lost men de fixatief op met de daarvoor bestemde ,liquide dissolvant . Met een breede kwast smeert men de fixatief op de aquarel, laat deze laag tien minuten drogen, en herhaalt de bewerking nog eenmaal. Ook platen, photo's, passepartouts enz. kan men met het fixatief vrijwaren tegen vuil. Anilinekleuren lossen door de fixatief op!

Sluiten