Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doordringbaar voor vocht, het doek toch deed bederven. Men bracht toen dikke lagen met terpentijn aangemaakt loodwit of oker op het doek, waardoor de grond zeer aan barsten onderhevig werd. Met andere tijden kwamen andere denkbeelden. Men wenschte nu lenig en licht linnen, dat men vervaardigde door aan de lijm slakkenlijm, honig, vijgenolie enz. toe te voegen. Men gebruikte ook door verzuring kleverig geworden olie, die nooit droogde. Uit zuinigheid vervingen de fabrikanten het loodwit door krijt, pijpaarde enz. waardoor het linnen zeer lenig werd omdat koolzure kalk' met olie vermengd nooit in den grond droogt, zooals men zien kan aan stopverf, die onder een verharde en gerimpelde huid nog jaren lang, nadat de verf droog geworden is week blijft. Men zal dus licht begrijpen, dat de schildering op een dergelijken grond moet barsten, omdat deze lang, nadat de verflaag droog geworden is, doorgaat met inkrimpen Het meeste tegenwoordig gebruikt wordende linnen zal voor latere jaren niet anders dan zwart geworden, gebarsten schilderijen opleveren. Gelukkige tijden toen de controle over de paneelen en het schilderwerk bij den Staat beiustte en het onder zware straffen verboden was, bij liet vervaardigen daarvan lichtvaardig te werk te gaan „omdat de «eiken, die daarop geschilderd zouden kunnen worden, kunstwerken

Gelukkig zijn er nog gewetensvolle fabrikanten, o. a. de firma A Kuvpers te Amsterdam, die uitmuntend en vertrouwbaar linnen vervaardigt, dat minstens een jaar oud is voor zii het in den handel brengt. Ook de firma Schoenfeld levert, in de duurdere soorten, bijzonder goed linnen zooals de ,Universal Malgrund" en het „Altrömische Kreideleinwand.

Ziet men niet op tegen de moeite, dan kan men als volgt zelf een in alle opzichten goeden grond vervaardigen. 20 gram caseïne oplossen gedurende een kwartier in 100 gram koud water, tenvijl men roert met een niet-metalen lepel. Voegt daarna langzaam en steeds roerende 4 gram ammoniac bij Het mengsel wordt ten slotte dikker en de lijm is gereed wanneer zij van het einde der spatel in dikke stroop atvloeit Men voegt er 10 gram glycerine bij, die men al roerende goed vermengt, en men zeeft de lijm door een grof neteldoek.

Sluiten