Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het wakker worden, uitrekt en een hoogen rug zet.'Hieruit spreekt toch het streven der natuur, de stijfgeworden spieren uit te rekken, en weder tot nieuwe functie aan te zetten.

Doet men dadelijk na het eindigen van den slaap, de spieren van het lichaam, volgens de rij af, met eenige bewegingen de revue passeeren, dan zal de daarna komende arbeid des te gemakkelijker en prettiger vallen. De spierbewegingen direct 's morgens vroeg, hebben bij hen, die met het hoofd werken, en bij lieden die stilzitten, nog het voordeel, dat de stremming in den bloedsomloop, als gevolg van het stilzitten, niet schadelijk kan werken. Het stroomende bloed gehoorzaamt, als ieder zich in beweging bevindend lichaam, aan de wetten der traagheid. Daarom zal een eenmaal in sterke beweging gebrachte bloedskolom langer in gestadigen omloop zijn dan de spierbewegingen duren. De laatste werken dus nog lang na. De waarheid van deze wetten zien wij bij alle lichaamsoefeningen, bergklimmen, roeien, wielrijden enz., bevestigd.

Des te grooter de energie der bewegingen is, des te grooter zullen de gevolgen zijn. Een prikkel tot beweging van het bloed bij het begin van dien arbeid, zal nog na geruimen tijd, dus zelfs nog gedurende het stilzitten nawerken, zoodat de schadelijkheid der zitperiode niet zoo sterk tot uitwerking komt.

De door ons voorgeslagen oefeningen hebben echter ook nog andere, in hunne algemeene werking niet te onderschatten, voordeelen.

1°. Bijna alle spieren van het lichaam worden er door geprikkeld, elke eenzijdigheid wordt vermeden, het bovenste, onderste en middelste gedeelte van het lichaam wordt geoefend.

2°. Deze oefeningen kunnen zonder bijzondere modificaties bij iedereen toegepast worden, bij het kind zoowel als bij den volwassene, bij man en bij vrouw.

3°. Overal kan men die oefeningen uitvoeren. Bijzondere toestellen zijn er niet bij noodig.

4°. Bij alle oefeningen is in het nil nocere (niet schaden) de grondslag tot het behoud der gezondheid gegeven.

Wat baten ons alle fraai bedachte toestellen tot spieroefening,

Sluiten