Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier hunne eitjes in te loggen; de jonge dieren eten daarna de zachte, malsche deelen van de plant, waarin ze liggen opgesloten. De vader- en moederinsecton zien hun kinderen niet, want spoedig nadat de bevruchting en het eierleggen heelt plaats gehad, sterven ze. In dit opzicht gelijken insecten op planten: de vaders en moeders verwelken en sterven spoedig nadat de kiemen bevrucht zijn en z3 komen hierin overeen met oesters en visschen, dat hun kroost als wees wordt geboren. De voortplant;ngswijze der vogels is nog weer iets anders. Het wijfje brengt eieren voort en het mannetje produceert zaad; evenals bij de insecten worden de eieren bevrucht, terwijl ze nog in het lichaam van het vrouwelijk dier zijn. Deze lichamelijke aanraking wordt copulatie genoemd; daardoor wordt het zaad van het mannetje in de baarmoeder van het wijfje gebracht. Nadat de eieren op deze wijze bevrucht zijn, nemen ze toe in grootte en wanneer ze groot genoeg zijn, worden ze in een schaal gehuld en hot een na het andere uit het lichaam verwijderd d.i. gelegd in een nest, dat de ouders vooraf met veel zorg hadden gebouwd in afwachting van de eieren die zouden komen. Wanneer een voldoend aantal eieren is gelegd, b>;gint het wijfje te broeden, d.i. ze gaat op de eieren zitten en verwarmt ze met haar eigen lichaam; ook keert het de eieren dagelijks om, de inhoud der eier sn begint te veranderen, ondergaat allerlei gedaanteverwisselingen, totdat er ten laatste een jong dier uit te voorschijn komt. De jonge vogel moet echter gedurende eenigen tijd door de ouden worden bewaakt, gevoed en verzorgd, vóór het zich zelf kan redden. De jongen gebruiken alleen het voedsel, dat de ouders komen aandragen of'aanwijzen. Bij de vogels vindt men geen afscheiding van molk of eenig ander voedsel uit het lichaam der ouders.

Sluiten