Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pelt ineen en wordt nutteloos totdat een andor geslacht geboren is en er in wordt gebakerd. De meest ingewikkelde en merkwaardigste processen, die bij de voortplanting plaats hebben, komen voor bij de andere orden van zoogdieren of mammalia. Dit woord is afgeleid van het Latijnsche mama, dat borst of uier beteekont; men brengt er alle dier in toe, die hun jongen zoogen, d.i. ze voeden met melk, die door melkklieren, (uiers, borsten) wordt afgescheiden. Zoowel bij de zoogdieren als bij de buideldieren heeft de bevruchting der eieren door geslachtelijke aanraking (copulatie) in het lichaam van het vrouwelijk dier plaats, doch do ontwikkeling van het jonge dier in hot moederlijf gaat veel verder dan in eeuig geval in de voorafgaande bladzijden beschreven.

In plaats van ;n den vorm van eon ei gelegd to worden, zooals bij de insecten, visscben, reptielen en vogels of in den vorm van zeer onvolmaakte, hulpbehoevende, bewustelooze embryonale dieren te worden uitgeworpen, zooals bij de buideldieren, ontwikkelen zich de eitjes der zoogdieren in de baarmoeder tot jonge dieren, cie er weken en maanden in blijven zitten; ze worden voortdurend gevoed door het bloed der moeder, dat uit hot moederlichaam in hot zich ontwikkelde dier stroomt; wanneer het jonge dier een zekere grootte heefl bereikt wordt het naar buiten gedreven (geboorte) en zoolang aan de moederborst gezoogd, totdat het in staat is hetzelfde voedsel te gebruiken als de ouders.

De tijd, die voor het zoogdier noodig is om zich in de baarmoeder te ontwikkolen totdat het gerijpt is om geboren te worden, loopt van 8 a 3 weken tot 1 jaar of langer. De jongen van het paard moeten ongeveer 12 maanden n de baarmoeder der merrie vertoeven vóór ze geschikt zi n naar buiten te treden. De mensehelijke /.uigeling komt na eon verblijf van ongeveer 9 maandon in het moederlijf ter wereld.

leder meisje zal deze dingen wel niet anders dan

Sluiten