Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de noodzakelijke opvoeding en levensomstandigheden voldoende zijn, tenminste nuttige en misschien zeer invloedrijke vrouwen kunnen worden.

Veel hangt inderdaad af van een goede of slechte erfelijkheid; doch het is eveuoens waar, dat groote resultaten üoor een verstandige opvoeding verkregen kunnen worden. Vele geërfde slechte neigingen kunnen door een oordeelkundige behandeling en leiding in hun groei worden gestuit.

Het tweede gevaar is dat het meisje in haar eerste lovensjaren en ook later niet met oordeel gevoed wordt. Het is te betreuren, dat vele kinderen bij de flescli worden opgebracht, Er bestaat geen speciaal kindorvoedsel, dat inet da melk, die do natuur voortbrengt in de borsten eener gezonde moeder, gelijk staat, zoodat elk kind. dat in het eerste levensjaar de gezonde moedermelk niet int vangt, beroofd wordt van zijn allerbelangrijkste geboorterecht.

Goed voedsel, op verstandige wijze gebruikt legt den grondslag van heel ons mensch-zijn in de edelste beteekenis. Do flosch, gevuld met koemelk is voor een zuigeling even wis een ramp als de flesch, gevuld met brandewijn hot is voo;- den volwassen mensch.

Maar zelfs nadat de flessche-leeftijd voorbij is, heeft het voedsel maar tl te dikwijls gevaarlijke eigenschappen. Vele jonge nensciien bederven hun spijsverteringsorganen en worden ziekelijk van lichaam en geest door het gebruik van ongeschikt voedsel. In hoofdstuk XIII wordt bier meer van gezegd.

Een derde bron van gevaar is, dat een meisje, juist omdat ze een meisje is, veel te veel in huis wordt gehouden en niet veroorloofd wordt haar spieren te gebruiken in de open lucht en zonnoschijn. Dit punt is zoo belangrijk dat er een geheel hoofdstuk (XIV) aan gewijd is.

Ken vierde gevaar is dat een ongezonde kleeding haai- verzwakkende werking zal voegen bij de nadoelen, die reeds waren voortgekomen uit een slechte

Sluiten