Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuiver do zoetekauw moge zijn — ze haar lichaam overlaadt met suiker dat gemakkelijk fermenteert (gist) en groot kwaad doet. Bovendien benacieelt ze hare gezondheid door in haar lichaam de velt' onbekende, maar schade lijke stoffen te brengen, wolke met de suiker verbonden zijn, om ze een mooi kleur je, een aangename geur te geven of ook wel om zo goedkoop te maken. Ofschoon de jongelieden en niet weinige volwassen luide Hunne stemmen zouden laten hooren, indien eens ernstig werd voorgesteld alle suikergoedwinkels te sluiten en de fabricate dezer lekkernijen te verbieden, zou hierdoor ongetwijfeld de gezondheid van de menschheid gebaat worden. Het meeste suikergoed en gebak is niet slechts direct schadelijk, maar het doet ook op indirecte wijze kwaad door den normalen smaak en eetlust te wijzigen, door de spijsverteringsverrichtingen in de war te brengen en iemand ongeschikt te maken het beste voedsel uit te kiezen en te nuttigen. Pasteitjes, koekjes, taartjes en do verschillende lekkernijen, waai van we zulke groote hoeveelheden op onze tafels zien, zijn nietswaardige prullen om er sterke, gezonde lichamen moe op te bouwen.

Alle voedingsmiddelen, die zeer rijk aan suiker zijn, benadeelen een goede spijsvertering, als men er groote hoeveelheden van gebruikt, voor namelijk doordat ze fermentatie (gisten) veroorzaakt in de maag en ingewanden. Door deze fermentatie ontstaan zuren en nog voel andere stoffen, welke het karakter der verschillende uitscheidingen dos lichaams wijzigen, wegrotting der tanden veroorzaken en vele stoornissen langs het geheele spijsverteringsapparaat te weeg brengen. Koliek, allerlei vormen van hoofdpijn, neuralgie, moeheid, geestelijke gedruktheid, een prikkelbaar, wrevelig humeur en vele andere ziekelijke verschijnselen, dingen die doorgaans aan geheel andere oorzaken worden toegeschreven dan aan die, welke er juist mee te maken hebben, zijn het gevolg van deze suikorgoedplaag.

3*

Sluiten