Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij meisjes die voel in huis zitten en weinig uitvoeren. Het is liet noodig, det de meisjes a irobaten, athleton of kamoioets worden niet de crickf t-bal of de roeispaan, maar het is ven het liocgste belang, dat hare sp eren ziel. symmetrisch en kracl tig ontwikkelen. Een meisje of vrouw met slappo, ongeoefonde spieron kaï niet zoo bevallig, en op g jenerlei wijs zoo flink en gelukkig zijn als wanneer hare spieren behoorlijk ontwikkeld en geoefend waren geworden. Doch waarschijnlijk is het groote voordeel, dat een jonge vrouw ten deel valt wanneer ze voor regelmatige lichaamsbeweging zorgt, gelegon in den heilzamen invloed, dien ze heeft op de geslachtswerktuigen, uaar deze hierdoor gevrijwaard blijven voor de zenuwprikkeling en congesties, ele ongeregelde en onvolkoming menstruatie, waaraan veel-zittende, nietsdoende dames zoo dikwijls lijden.*)

Lichaamsbeweging in de open lucht voor vrouwen en voornamelijk voor jongo, groeiende meisjes moest voor altijd een modezaak worden, riet moest onfatsoenlijk, en onnet heiten als jonge vrouwen a huis blijven zitten, verdiept in sensatie-romans, geliefde honden koesterend, knutselend aan s^ ieke Handwerkjes of babbelend over schandaaltjes, moe ie jongens, scharrel arijtj 3S, pikante liefdesavonturen of de duizend en ee.i nietswaardige, ongezonde dinger, welke zoo dikwijls den tij l en den geest van jong e dames ir. beslag nemen. Een gezonde geest, en een vast karakter ontwikkelen zich alleen in een gezond lichaam en een

s) Vaawaar toch de frissche gelaatskleur, de levenslustige oogen, het opgeruimde humeur van onze dienstmeisjes? Men vrage naar de oorzaken, ei: verwoudere zich niet meer, d it de mannen zonder uitsondering meer houden van roodartnige Jannetje, die zingend de straal scbrjb' dan van besch lafde, bleek\'angige Jeanette, die smachtend, myioerend door de spiegelruiten op Jantje's arbeid zit te tareu. Het gevaar der Jeannettes is, dat ze iullen b 1 jj ven zitten, als papas spekulaties een andere wendiug gaan nemen, de Jannetjes hebben maar al te veel kans. dat ze door de liefde der „heeren" komen te vallen. (B.)

Sluiten