Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streek te rakon. Ze beginnen over liun vreemde nieuwe geestelijke en lichamelijke begeerten te broeden of ze scheppen de gewoonte met wellust te denken aan hun pas verkregen vermogens, ze wenschen er alles van tc weten en droomen met welbehagen over een dadelijke ver wezel ijking hunner begeerten. Als iemand er een gewoonte van maakt sterk te denken aan zijn maag, longen, lover, hart of een ander orgaan, zal dat lichaamsdeel na verloop van tijd daardoor ziekelijk gaan werken. Zeor groot is de invloed van den geest op de geslachtsorganen. Hot voortdurend denken aan de geslachtswerktuiging en hunne verrichtingen prikkelt die organen en maakt de bloedstoevoer er heen te groot; de gevoeligheid neemt toe, de ontwikkeling der deelen wordt eenzijdig of onvolkomen en door reflexieven invloed worden ook de hersenen gestoort. zoodat hoofdpijn, een slecht gezicht, pijn op verschillende plaatsen van den ruggegraat en vele andere lichamelijke en geestelijke onaangenaamheden de gevolgen zijn.

Het is voor elk meisje of jonge vrouw het best van alle lichaamsorganen zooveel te leeren als noodig is om hun ligging en dienst te begrijpen, verder in te zien door welk gedrag het eigen welzijn het best wordt bevorderd om zich daarna de gewoonte eigen te maken zich dienovereenkomstig te gedragen, en daarbij zoo weinig mogelijk aan de organen te denken. Vergeet nooit, dat het nauwlettend achtslaan op den toestand of de werkzaamheid der geslachtsorganen, voornamelijk indien wellustige aandoeningen en droomen daarmee gepaard gaan, groot kwaad doet niet alleen die organen zelf, maar aan het geheele lichaam en den geest bovendien. Nooit te helder kan het inzicht zijn, dat hij die gewoon is te denken aan den toestand en de werkzaamheid van eon of ander lichaamsdeel, daardoor alle lichamelijke storingen verergert.

Het gebeurt nu en dan, dat een meisje van zoer

Sluiten