Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L»K BLAAS EN DE ENDELDARM (HECTI'M).

HOOFDSTUK XX.

De Blaas en de Endeldarm. (Rectum).

Ofschoon het hoofddoel van dit boek is de voornaamste verschijnselen van het geslachtsleven te besproken, geloof ik dat het bijna even nuttig is iets te zeggen van een andere verrichting van het lichaam, een functie, uie omdat ze door velen als laag en onschoon wordt beschoud, slecht gekend en begrepen wordt. En het is noodig haar wezenlijke beteokenis te begrijpen, om zekere veelvuldig voorkomende, lastige ziekten te voorkomen. Om gezond te leven is liet even noodzakelijk, dat de verbruikte en giftige stoffen behoorlijk liet lichaam \eilaten als dat er nieuwe als voedsel worden opgenomen. Er kan geen goede stofwisseling plaats hebben zonder een volmaakte uitscheiding, Dit algemeene feit in verband met de omstandigheid, dat de voornaamste uitscheidingsorganen in de buurt liggen van de geslachtsorganen maakt dit onderwerp van zeer groot belang voor ons.

Oe hebt gezien dat de geslachtsdeelen, gelegen in de buikholte, in nauw verband staan met de blaas en den endeldarm. Ge weet, dat de blaas een zak is, die als tijdelijke bergplaats dient voor de urine of pis, die voortdurend door de nieren wordt afgescheiden en dat de endeldarm de zak is, waar de onverteerbare stoffen van ons voodsel en andere produkten zoolang liggen opgehoopt, totdat we drang gevoelen ze naar buiten te werpen. De blaas de endeldarm en de baarmoeder liggen zoo dicht mogelijk bij elkaar, zoodat de gezondheid en de gesteldheid van een dezer organen door de werking der zenuwen invloed hoeft op de andere; bijgevolg kan een gezonde werkzaamheid van de gslachtsorganen niet plaats hebben, wanneer de blaas en do endeldarm in een slechte conditie verkeeren.

Het is gelukkig niet zoo moeilijk voor deze organen

Een boek voor jouge vrouweii. 5

Sluiten