Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWIJS EN GEMEENSCHAPPEL1K GRONDBEZIT

Het deed mij groot genoegen, toen de gelegenheid zich voordeed om m'n gedachten voor een aantal personen eens te kunnen uitspreken over 't onderwijs en over de taak, die m. i. Gemeenschappelik Grondbezit eenmaal ten opzichte van het onderwijs zal te vervullen hebben. Want nog lang niet genoeg wordt door hen, die tegenwoordig een grooter of kleiner deel van hun leven dienstbaar maken aan de propaganda in woord en daad voor een maatschappij, waar meer liefde, dus meer vrede, meer vrijheid en meer samenwerking zal zijn, nog lang niet genoeg wordt docr hen ingezien de grote rol, die de opvoeding en 't onderwijs aan de kinderen — ik noem ze samen, want ze horen tezamen — bij de evolutie der volken vervullen. En dat is jammer. Nü richt men hoofdzakelik z'n gedachten op de bewerking der massa, nü werkt en zwoegt men om in de hoofden en harten der ouderen diè grote omkering in denken en voelen teweeg te brengen, die hen zich doet scharen in de rijen der socialisten en ik zal de laatste zijn om de grote waarde van dit werken te ontkennen en er steeds zoveel ik kan ook aan mee helpen; maar wij allen weten zeer goed hoe moeilik die verandering gaat meestal, velen zullen 't weten uit eigen innerlike ervaring. Oude begrippen, in de jeugd al met de paplepel ingegoten, traditionele voorstellingen over recht en zedelikheid in de jeugd ingeslikt en

Sluiten