Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wij worden zwak geboren, wij hebben kracht nodig: wij worden geboren ontdaan van alles, wij hebben hulp nodig".

Maar wanneer we geboren worden ontdaan van alles, hoe kunnen we dan iets eruit halen, dat er in kiem inzit?

Mijn mening is deze: 'n mens wordt geboren met geestelik goeie en geestelik verkeerde neigingen. Moeten die nu alle tot z'n recht komen en moeten we alles van binnen naar buiten uittrekken? In één geval ben 'k voor uittrekken, als je de slechte neigingen er zover uittrekken wil, dat ze er niet meer in komen, 'n Goed tuinman zorgt zeker dat z'n planten goed licht, lucht en voeding hebben, maar snijdt hij ook niet de lelike bladen weg? Ik wens ook in dit opzicht een goed en zorgvuldig tuinman te zijn en als ik in m'n te verzorgen plantjes iets ontdek, dat niet goed is, dan wil ik allereerst zien, of de schuld ook bij mij ligt en of er niet iets in 't licht, de lucht of de voeding was, waardoor dat verkeerde aan m'n plantje moést komen en dat in mij zelve en m'n plantje herzien, maar ais 'k me zelve zuiver weet, zou 'k dan toch niet m'n best doen dat minderwaardige in m'n kind te doen verdwijnen?

Maar ja de goeie eigenschappen diè hebben licht, lucht en voeding nodig. En nog maar al te vaak wordt dit in de opvoeding over 't hoofd gezien en in 't onderwijs.

O die blinde gehoorzaamheid in huis en school, dat „Ma zegt het", dat „je zult", wat zal 't al 'n moois verstikt hebben.

't Is hier niet de plaats veel over de opvoeding tuis te zeggen. Maar ik kan toch niet nalaten even 'n paar aanhalingen te doen.

„Het beginsel van 't gezag beheerst alles", zegt NlEUWENHUIS in z'n pas genoemde brosjure. „Dat begint in het ouderlijke huis, wordt voortgezet in de school, dan op de werkplaats en eindelijk in de militaire dienst en dit beginsel vervolgt ons tot aan 't graf.

Eerst 't gezag der ouders! Kent gij grooter tirannie dan die der ouders tegenover hun kinderen? Het is het recht van den sterkste in zijn meest willekeurigen vorm,

Sluiten