Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. n Groot aantal kinderen geeft de onderwijzer bergen korrigeer-werk.

3. 'n Groot aantal kinderen maakt de klassikale aanschouwing van veel dingen bezwaarlik, zo niet onmogelik. Ga ers schoolwandelen met 'n klas van 50 kinderen, dan moet je met ze net als met 'n regiment soldaten uittrekken.

Wie verder 'n goede beschouwing wil lezen over de noodzakelikheid van kleine klassen, hij leze ,,'n Pleidooi voor kleiner schoolklassen" door jb. ek, onderwijzer te Dordrecht, uitgegeven door de Bond van Nederlandse onderwijzers. Hij zal daar ook 'n antwoord vinden van enige bekende mannen op onderwijsgebied en van enige hoofden van scholen betreffende 't aantal, 'k Wil er 'n paar van noemen. jan llgthart noemt 20 a 30 'n normaal aantal, geluk wil op z'n hoogst 25, verburg 16-24, Douma en Scheepstra 36.

Ik vind dit allemaal nog te veel en hou 't meer met ELLEN Key, die twaalf kinderen als hoogste aantal noemt, 'k Zou tien willen, niet meer, niet minder. En 'k geloof, dat de praktijk in de toekomst 'i daar ook heen drijven zal.

Als tweede oorzaak van de noodzakelikheid van dwang in de Lagere School noemde ik 't bezighouden van de kinderen op 'n manier, vaak onnatuurlik en geheel indruisende tegen hun natuur en enigszins heb ik dat punt ook toegelicht in 't eerste gedeelte. Hoe ik 't onderwijs dan zou wensen, volgt daar ook weer uit. De kinderen moeten zelfstandig leren werken veel ballast, van generlei waarde voor hun verder leven, van generlei waarde voor hun geestelike vorming, dan misschien om geduld en verdraagzaamheid te leren, moet over boord gegooid worden, 't onderwijs moet meer verband houden met 't werkelike leven.

Zelfstandig leren werken kunnen ze allereerst in de werkplaatsen doen. Zelfstandig leren werken omvat echter ook de hoofdarbeid, ze moeten zelf leren lezen, leren studeren, zelf leren naslaan en nazoeken en naspeuren wat ze niet weten en waar ze belang in stellen. En ze moeten belangstelling leren, of nee, dat

Sluiten