Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31. Twee Beeldjes (hout. Inz. Mej. De Groot.

32. Gedenkboek (in vitrine — collectieve inzending van het Stedelijk Museum te Amsterdam).

Dit Gedenkboek bevat de ,,Historische Aanteekeningen" van 1813 1814 betreffende Naarden's Eerepenning, bekend onder den naam van „Naarder Medaille". Bij kennisgeving van 15 Maart 1816 werd de penning, die gedragen kon worden aan een lint van geribd gewaterde zijde, aangeboden aan de Schutters, Artilleristen en Scherpschutters van Rooseboom uit Amsterdam en aan de Weesper Schutters, tot het beleg van Naarden uitgetrokken. Bij Kon Besl van 6 Oct 1816 werd bepaald: „Hebben goedgevonden en verstaan aan de officieren en manschappen der burgerkorpsen, welke bij het beleg van Naarden hebben gediend, het dragen van den Eerepenning aan hen, door het Hoofdbestuur van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden geschonken, te permitteeren, gelijk wij zulks permitteeren bij deze."

Voorts bevat deze vitrine het portret van Abraham van Rossum (22 Juni 17X5 12 Sept. 1S66), zijn eereteekenen, zijn benoeming bij de Garde Nationale, zijn paspoort, zijn slobkousen, bij het beleg van Naarden gedragen. — Daarbij nog een tweetal Znngen tot verwelkoming van de Amsterdamsche Schutterij bij terugkeer van de belegering van Naarden en eindelijk een kleine verzameling herinneringen aan het beleg.

33. Schilderij (Beleg van Naarden» door P. van Os. Eigend. van Het Stedelijk Museum te Amsterdam.

Stelt voor: de Schutterij uit Amsterdam en Weesp de Lunet aan de Karnemelksloot verdedigend tegen de Franschen 7 April 1814.

34. Zes Schilderijtjes gezichten op Berghuis en Zandbergen, bij Naarden). Inz. Mej. B. Jurrissen.

35. Zes Schilderijen gezichten op Naarden enz.) Eigendom van De Gemeente Naarden.

36. Twee Schepenen Gebeden. Eigendom van De Gem. Naarden.

37. Hendrik Hooft (portreti. Inz. Speet te Huizen.

H Hooft was burgemeester van Amsterdam (1678 en Heer van Outkarspel, Koedijk en Schoterbos.

38. Slot van Muiden door de Gelderschen bemachtigd. Inz. Dilman te Hilversum.

39. De Stad Naarden. Inz. Arentsen te Naarden.

B. MIDDENTAFELS.

1. Zilveren Halsketen (in vitrine) van de handboogschutterij te Weesp. Ingezonden door de Gem. Weesp.

Deze halsketen is afkomstig uit de 15Jt eeuw en bestaat uit zes deelen, door scharnieren met elkaar verbonden Aan elk der schakels is een schildje bevestigd. Onderaan hangt een vogel en bovenaan een wederdoopers medaille, met aan de voorzijde de woorden: „Ejn Godt ein gelove ein doepe int rike Godes ein koninck uprecht overal U34 tho Munster" en aan de keerzijde: „dat wort is fleisch geworden enz".(

Sluiten