Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anno deden de muren vergaan en verschaften het vocht vrijen toegang,

Het afwaaien der windvaan met stang in den Octoberstorm van 1881 was de noodkreet. De Staat 1881. trok zich ook het lot van deze grijze burcht aan, en gesteund door eene ruime bijdrage werden na onderzoek 1883. van Staatswege, door het Gemeentebestuur de eerste herstellingen in 1883 aangevangen.

Bij opneming der gebreken bleek het gebintwerk verteerd te zijn en de noodzakelijkheid de kap geheel te vernieuwen. Deze werd volgens de plannen van den architect P. J. H. Cuypers door eene meer sierlijke vervangen, voorzien van 4 dakvensters, waaruit een prachtig uitzicht op de omliggende streek is te genieten. Het afbreken van dit kolossale gebintwerk en het daarstellen der nieuwe kap werd zonder behulp van steigerwerk door den aannemer van Leeuwens te Wateringen onder toezicht van den gemeente-opzichter, den Heer J. H. Keyman, verricht. Geen enkel ongeval was bij dit gevaarvol werk te betreuren. Het vroeger balcon werd, ter vermijding van inwatering, met een torentje overdekt, het struikgewas en puin op den omgang opgeruimd, en de omgang zelve tot keering van het vocht met eene betonlaag overdekt, en, zoo geheel door de kunst gesteund, kan deze laatste burcht aan den Rijn in Nederland nog eeuwen lang den tand des tijds trotseeren.

G O

Sluiten