Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nemen we als grondtoon (,tonica) d, dan kunnen we of door middel van heele en halve toonafstanden, óf door bovenstaande intervallen een toonladder vormen. Gebruiken we een dezer middelen dan krijgen we de volgende reeks tonen:

d— e—fis-g— a— b— cis-d.

Hieruit blijkt, dat we twee tonen een halven toon moesten verhoogen. Schreven we toch:

d— c-f—g—a— b-c—d,

12345678

dan zouden de halve tonen tusschen 2 en 3 en 6 en 7 komen.

Nemen we f, dan moeten we een verlaging aanbrengen:

f—g—a-bes—c—d— e-f,

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 25. Men noemt de toonladder naar den grondtoon. Zoo spreekt men van de groote-terts-toonladder van c en bedoelt dan de rij:

c, d, e, f g, a, b, c.

Neemt men van c de quint (dominant) als grondtoon, dan krijgt men de volgende toonladder:

g, a, b, c, d, e, fis, g.

Van g den dominant tot grondtoon nemende: d, e, fis, g, a, b, cis, d.

Zoo voortgaande blijkt ons, dat we een nieuwe toonladder krijgen, door den dominant tot grondtoon te nemen, en in de dan ontstaande rij de septime te verhoogen ; elke volgende heeft een kruis meer dan de voorgaande.

Sluiten