Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de verdeeling van een halve noot een kwarten-trioio, van een kwart een achtsten-triole, enz.

§ 36. De teekens, die men gebruikt om aan te duiden dat de zanger zwijgen moet zijn de volgende:

Soms wordt ook de stip gebruikt en heeft dan dezelfde beteekenis als bij de noten. — De duur van een heele rust is gelijk aan dien van een heelen noot, van een halve rust aan dien van een halven noot, enz.

Bij koorgezang gebeurt het niet zelden, dat een stem eenige maten rust heeft. Men wijst dit door een of twee strepen aan, waar boven men een cijfer plaatst, dat het aantal maten rust aangeeft. Zie voorbeeld 20.

§ 37. Stippen boven noten wijzen aan, dat men de tonen kort moet zingen; in plaats van stippen gebruikt men soms ook het woord staccato. Moeten de tonen zeer kort g'ezongen worden, dan gebruikt men kleine streepjes of het woord staccatissimo. Zie voorbeeld 21.

Sluiten