Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sext, en wordt sext-accoord (soms ook terts-sextaccoord) geheeten.

De tweede omkeering bestaat uit bastoon, quart en sext en heet quart-sext-accoord

SEPTIME-ACCOORDEN.

Het septime-accoord bestaat uit grondtoon, terts, quint en septime. Zie voorbeeld 3^-

Het belangrijkste der septime-accoorden is het dominant-septime-accoord. Het komt in elke toonschaal, zoowel in groote-terts, als in kleine-terts, op den dominant voor. Zie voorbeeld ,39.

Het bestaat uit grondtoon, groote terts, reine quint en kleine septime.

Het dominant-septime-accoord heeft drie omkeeringen. Zie voorbeeld 40.

De eerste omkeering noemt men quint-sext-accoord, de tweede terts-quart-accoord, de derde secondeaccoord.

Opmerking' Bij de zangoefeningen is vooral de groote drieklank van veel belang. Men late de kinderen dan ook steeds vóór een melodie gezongen wordt, den grooten drieklank op de tonica zingen. Bij de

Sluiten