Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit blijkt dat de mannenstemmen een octaaf lager liggen, dan de vrouwen- en kinderstemmen. Zingt

een tenor alzoo/2, dan klinkt het als /t; ,

door vrouwen- en mannenstemmen samen gezongen, klinkt dus cils * ^— .

* I

Met deze omstandigheden moet natuurlijk ook de componist rekening houden, als hij een stuk voor gemengd koor componeert. Tevens volgt er uit, dat een zangstuk, voor mannen- of voor vrouwenkoor gezet, niet door een gemengd koor kan worden gezongen. Zoo klinkt het mannenkoor van voorbeeld ,52 wanneer de twee bovenstemmen door vrouwen gezongen worden, als in voorbeeld 53 is voorgesteld; men houde in 't oog, dat hier voor een gemakkelijk overzicht voorbeeld 52 in den ^-sleutel is geschreven, doch dat natuurlijk alle tonen een octaaflager klinken, dan ze geschreven zijn.

5-* Mnuucukoor.

Het zal duidelijk wezen dat een zoo verspreide harmonie als in het tweede voorbeeld niet goed kan klinken.

Voorbeeld 54, een gemengd koor, klinkt als in voorbeeld ,55 is aangewezen.

Sluiten